برج مخابرات (شهید سردار سلیمانی)

نمونه کار 11

شهر : تهران

کارفرما : شرکت مخابرات

پیمانکار : شرکت پرهون طرح

کاربری پروژه : اداری، ساختمان مرکزی مخابرات

نوع محصولات : ساپورت تاسیسات