بیمارستان بانک ملی

نمونه کار 9

شهر : تهران

کارفرما : بانک ملی

پیمانکار : بانک ملی

کاربری پروژه : بیمارستان

نوع محصولات : ساپورت تاسیسات، عایق الاستومری، انکر و رول بولت