تجاری اداری همیلا

نمونه کار 10

شهر : تهران

کارفرما : گروه مالی پاسارگاد

پیمانکار : شرکت کاربرد کار

کاربری پروژه : مرکز خرید ، تجاری تفریحی اداری

نوع محصولات : ساپورت تاسیسات