بام لند نیایش

نمونه کار 4

شهر : تهران

کارفرما : شرکت بام

پیمانکار : شرکت بام

کاربری پروژه : مرکز خرید، تجاری تفریحی

نوع محصولات : ساپورت تاسیسات، انکر شیمیایی، رول بولت