گلستان خیام

نمونه کار 13

شهر : تهران

کارفرما : شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه

پیمانکار : آقای مهندس لالوی

کاربری پروژه : مرکز خرید ، تجاری تفریحی اداری

نوع محصولات : ساپورت تاسیسات