تهران مال

نمونه کار 12

شهر : تهران

کارفرما : هلدینگ ستاره

پیمانکار : شرکت آفری – پیمانکار نما

کاربری پروژه : مرکز خرید ، تجاری تفریحی اداری

نوع محصولات : نمای ساختمان – انکر و رول بولت ، انکر شیمیایی ( چسب کاشت)